Hệ mặt dựng Unitized

  • Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm ngay tại nhà máy.
  •  Hệ thống vững chắc, khả năng bám chịu tốt.
  •  Kết cấu kín khít, đảm bảo độ cách âm, cách nhiệt và chống thấm cho công trình.
  • Thi công dễ dàng ngay cả trong thời tiết bất lợi.
  •  Đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Danh mục: